רוסית-המספרים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית רוסית
1
אפס Нулю
2
אחד Один
3
שתיים Два
4
שלוש Три
5
ארבע Четыре
6
חמש Пять
7
שש Шесть
8
שבע Семь
9
שמונה Восемь
10
תשע Девять
11
עשר Десять