גימטריה כ-ל

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אות מספר
1
כ 20
2
כא 21
3
כב 22
4
כג 23
5
כד 24
6
כה 25
7
כו 26
8
כז 27
9
כח 28
10
כט 29
11
ל 30