גימטריה ל-מ

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אות מספר
1
ל 30
2
לא 31
3
לב 32
4
לג 33
5
לד 34
6
לה 35
7
לו 36
8
לז 37
9
לח 38
10
לט 39
11
מ 40