אנגלית - תארים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
נמוך short
2
גבוה tall
3
ארוך ling
4
חדש new
5
ישן old
6
נקי clean
7
מלוכלך dirty
8
גדול big
9
קטן small