גופים שקופים ואטומים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
בליעה צבע לא חוזר
2
חזרה הצבע חוזר שלם
3
העברה הצבע עובר דרך הגוף שלם
4
צבע שחור בולע הכול
5
לבן מחזיר הכול