עקרון החממה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מס" תהליך התבליך
1
1 השמש פולטת קרינה
2
2 הזכוכית פוגעת בלוח הזכוכית,ועוברת דרכה
3
3 הפח השחור בולע אותה
4
4 הפח מתחמם
5
5 הפח פולט קרינה אנפרא אדומה
6
6 הקרינה פוגעת בזכוכית וחוזרת
7
7 כתוצאה מכך הזכוכית והקולט מתחממים