מוליכי חום טובים וגרועים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מוליך החום סוג
1
החום עובר מהר מוליך טוב
2
החומר שהחום עובר לאט מוליך גרוע
3
מוליך חום גרוע מבודד