דוד האגירה,צינורות

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
צינור פעולה
1
צינור א מים קרים מהדוד לקולטים
2
צינור ב מים חמים מהקולט לדוד
3
צינור ג מים קרים מהרשת של הדוד
4
צינור ד מים חמים מהדוד לדירה