תנ"ך-שופטים-אהוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
מאיזה שבט אהוד שבט בינימין
2
מה מיוחד באהוד הוא שמאלי
3
נגד מי נלחם הוא נלחם נגד עגלון מלך מואב
4
כיצד ניצח את עגלון אהוד תקע חרב פיפיות בעגלון
5
מהי חרב פיפיות חרב שיש לה חוד משני הצדדים
6
מה זה איטר יד ימינו שמאלי