ת"נך-שופטים-דבורה הנביאה

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
מה כינויה של דבורה אשת לפידות
2
למי קראה להצטרף עליה היא קראה לברק בן אבינעם
3
נגד מי נלחמה נגד סיסרא ויבין מלך כנען