ת"נך-שופטים-שירת דבורה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
את מי מגנה את דן ראובן ואשר
2
את מי משבחת על האומץ את יעל
3
את מי היא מהללת את ה'