ת"נך-שופטים-גדעון

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
מה היה עסקו לחבוט חיטים בגת
2
נגד מי נלחם נגד המדיינים
3
מה אמרו על האויב שהוא רב כחול אשר על שפת הים
4
מה ביקשו ממנו בני ישראל אחרי הניצחון שהוא ימלוך אליהם
5
מה היה הכינוי של גדעון ירבעל