ת"נך-שופטים-אבימלך

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
מה רצה רצה להיות מלך
2
מי היה יותם יותם היה אחיו הצעיר של אבימלך
3
אילו עצים מוזכרים במשל יותם תאנה גפן זית ואטד
4
מה היה מעשו של אבימלך להרוג את שבעים אחיו על אבן אחת
5
ממה רצה להזהיר יותם את בני ישראל הוא רצה להזהיר את בני ישראל מאבימלך