ת"נך-שופטים-שמשון

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
מה סוד כוחו של שמשון סוד כוחו של שמשון הוא שערו
2
מי גילה את סוד כוחו של שמשון דלילה
3
מה מיוחד בהולדת שמשון שאמו הייתה עקרה
4
בעזרת אילו בעלי חיים השתמש כדי לנקום בפלשתים לחי של חמור ושלוש מאות שועלים
5
איפה מת שמשון בבית דגון