ראשי תיבות-סלנג (י)

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המילה ראשי תיבות
1
יב"ז יעל בר זוהר
2
ילצ"מ יש לי צרות משלי
3
יצ"ל יצא לארוחה