ראשי תיבות-סלנג (כ-ל-מ-נ)

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המילה ראשי תיבות
1
כסת"ח כיסוי תחת
2
כפלס"ט כובע פלסטיק
3
למל"מ לא מועיל לא מזיק
4
מל"ג מיועד להיות גיס
5
מפר"ס מאפיה רוסית
6
נָמֵ"ר נודניק ממדרגה ראשונה