ראשי תיבות-סלנג (ס)

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המילה ראשי תיבות
1
סאפ"ש סידורים אישיים פה שם
2
ס"ד סיבוב דאווין
3
סכ"ס סוף כל סוף
4
סכ"ס 2 סידורים, כביסה, ספונג'ה
5
סמב"ס סתם מסתובב בבסיס
6
סמ"ס אס.אמ.אס
7
סעפ"ש סידור עניינים פה שם
8
סק"ס סידורים, קניות, ספונג'ה
9
סתב"ז סתום ת'פה ברגע זה