ראשי תיבות-סלנג (ש)

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המילה ראשי תיבות
1
שב"ב שמח בחור בילדותך
2
שבו"ז שבור וזרוק
3
שבו"ז שבור זין
4
שוע"ל שופט עליון
5
שזי"פ שווה זיון פראי
6
שז"ל שפך זרעו לשווא
7
שיפצו"ר שיפור צורה
8
שנ"צ שנת צהריים
9
שפ"צור שִׁפּוּר צורה