בית ספר

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
pupil תלמיד
2
teacher מורה
3
pen עט
4
pencil עפרון
5
book ספר
6
bag תיק
7
eraser מחק
8
pencil box קלמר
9
notebook מחברת
10
door דלת
11
window חלון
12
table שולחן
13
chair כסא
14
desk שולחן כתיבה
15
class כיתה
16
school בית ספר