הפכים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
big גדול
2
small קטן
3
long ארוך
4
short קצר
5
fat שמן
6
thin רזה
7
old זקן
8
young צעיר