רגשות

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
happy שמח
2
sad עצוב
3
bad רע
4
mad כועס
5
hungry רעב
6
tired עייף