פעלים

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
run לרוץ
2
walk ללכת
3
eat לאכול
4
drink לשתות
5
read לקרוא
6
go ללכת
7
colour לצבוע
8
cut לגזור
9
write לכתוב