הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
מיוחד special
2
ללמוד learn
3
תלמידים pupils
4
חשוב important
5
לנקות clean
6
ארוחת צהריים lunch
7
ארוחת בוקר breakfast
8
תיקייה,קלסר folder
9
מספריים scissors
10
מדף shelf