הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
מחק eraser
2
מורה teacher
3
סרגל ruler
4
דבק glue
5
חשבון,מתמטיקה math
6
בית ספר school
7
ברוכים הבאים welcome
8
עשיר rich
9
מסכן,עני poor
10
דירה apartment