הכתבה באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
כיתה grade
2
מסביב around
3
מטבח kitchen
4
חדר אמבטיה bathroom
5
סלון living room
6
מנורה lamp
7
ארון cupboard
8
ספה Sofa
9
חדר אוכל dining room
10
שטיח carpet