חודשי השנה הלועזיים באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
DECEMBER דצמבר
2
JANUARY ינואר
3
february פברואר
4
MARCH מרץ
5
APRIL אפריל
6
MAY מאי
7
JUNE יוני
8
JULY יולי
9
AUGUST אוגוסט
10
SEPTEMBER ספטמבר
11
OCTOBER אוקטובר
12
NOVEMBER נובמבר