אזרחות-דמוקרטיה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
דמוקרטיה ישירה דמוקרטיה בה העם קובע ישירות החלטות בנוגע למדינה.
2
דמוקרטיה ייצוגית העם בוחר נציגים אשר מייצגים את דעותיו ,הוא נותן להם את הכוח להחליט עבורו החלטות הקשורות למדינה.