אזרחות-פלורליזם

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
תחום כלכלי ריבוי אירגונים ואיגודים מקצועיים
2
תחום חברתי ארגונים חברתיים ,עם מטרות שונות .
3
תחום חינוכי-תרבותי אירוגנים הפועלים במישור החינוכי תרבותי
4
פלורליזם פוליטי ריבוי מפלגות ,אשר מטרתן להגיע לשלטון