אזרחות-עקרון שלטון העם

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
דמוקרטיה ישירה דמוקרטיה בה העם בוחר ישירות את ההחלטות הנוגעות למדינה
2
משאל עם השלטון פונה לעם ונותן לו את הכוח להחליט בנושא מסוים הקשור למדינה
3
אסיפת העם העם מתאסף ומחליט ישירות החלטות הנוגעות למדינה
4
דמוקרטיה ייצוגית-עקיפה האזרחים בוחרים נציגים לתקופת זמן מוגבלת אשר מייצגים את דעותיהם בשלטון ומחליטים עבורם החלטות הקשורות למדינה