שמואל א'-פרק ד'-ח'

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
באיזה תחומים היה שמואל מנהיג? בתחום הדתי צבאי וחברתי
2
מהם תוצאות מלחמת בני ישראל בפלשתים הראשונה? בני ישראל ברחו ומתו 4,000 איש
3
מהם תוצאות מלחמת בני ישראל בפלשתים השנייה? העם הפסיד במלחמה חופני ופנחס מתו וארון ה' נלקח בשבי
4
איפה היה ארון ה'? באשדודה ובבית דגון
5
מהם חמשת ערי פלשתים? אשדוד אשקלון גת עזה ועקרון
6
מדוע העם ביקש מלך? הם רצו מלך בשר ודם מלך מוחשי
7
מהי תגובת ה' לבקשת העם למלך? לוקח את האחראיות עליו "לא בך מאסו אלא בי"
8
מהי תגובת שמואל לבקשת העם למלך? כועס מאוכזב ועצוב
9
מהו משפט המלך? נאום שמואל לעם על מה וכיצד ינהג המלך אליהם
10
מהי מטרת משפט המלך? להזהיר את העם מהמלך