עם הזרם

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
כאשר מעגל חשמלי פתוח, המכשיר החשמלי פועל לא נכון
2
כאשר מעגל חשמלי סגור, המכשיר החשמלי פועל נכון
3
מתג החשמל אינו חלק ממעגל חשמלי לא נכון
4
המתג פותח וסוגר את המעגל החשמלי נכון
5
כפתור ההפעלה במכשיר חשמלי נקרא: סוללה לא נכון
6
כפתור ההפעלה במכשיר חשמלי נקרא: מתג נכון
7
חלקי המעגל החשמלי הם: מכשיר חשמלי, חוטי חשמל, ומקור חשמל נכון
8
הסוללה מפעילה את רוב מכשירי החשמל בבית. לא נכון
9
הסוללה אף פעם לא "נגמרת". לא נכון
10
שמו של מכשיר חשמלי המשמש לביצוע פעולת קירור הוא רדיאטור לא נכון
11
שמו של מכשיר חשמלי המשמש לתאורה הוא פנס רחוב נכון