נסיון

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
שמש חמה
2
דשה ירוק