חיבור עד 100

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
תרגיל תוצאה
1
22+3 25
2
16+25 41
3
17+19 36
4
33+55 88
5
11+19 30
6
29+13 42