חילוק ב- 5

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
0:5 0
2
5:5 1
3
10:5 2
4
15:5 3
5
20:5 4
6
25:5 5
7
30:5 6
8
35:5 7
9
40:5 8
10
45:5 9
11
50:5 10
12
55:5 11
13
60:5 12
14
65:5 13
15
70:5 14
16
75:5 15
17
80:5 16
18
85:5 17
19
90:5 18
20
95:5 19
21
100:5 20