כיתה א - תרגילים - חיסור - רמת בינוניים פלוס - 4

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
שאלה תשובה
1
36 - 15 21
2
26 - 1 25
3
27 - 3 24
4
33 - 8 25
5
35 - 28 7
6
31 - 11 20
7
29 - 4 25
8
31 - 18 13
9
34 - 0 34
10
33 - 19 14
11
26 - 8 18
12
30 - 30 0
13
29 - 2 27
14
34 - 18 16
15
33 - 27 6
16
32 - 25 7
17
32 - 17 15
18
32 - 22 10
19
26 - 12 14
20
33 - 13 20
21
26 - 18 8
22
27 - 6 21
23
36 - 32 4
24
33 - 32 1
25
27 - 13 14
26
36 - 4 32
27
33 - 10 23
28
30 - 22 8
29
29 - 17 12
30
29 - 7 22
31
34 - 22 12
32
27 - 23 4
33
33 - 26 7
34
31 - 9 22
35
27 - 20 7
36
26 - 26 0
37
36 - 0 36
38
33 - 7 26
39
28 - 25 3