אוצר מילים לפסיכומטרי

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה פירוש
1
אופנסיבה מתקפה
2
ויטאלי חיוני
3
טרד גרש, הרחיק
4
גבין גבה
5
טולרנטי סובלני
6
שכוי תרנגול
7
חבוש כלוא, אסור
8
אדוה גל קטן
9
גוויל דף בספר עתיק
10
חלמאי טיפש
11
אכל קורצה הלשין
12
דשן שמן
13
הטעים הבליט, הדגיש
14
ביתוק ניתוק, קריעה
15
אמתלא תירוץ
16
הוריזונטלי אופקי
17
דחל פחד , ירא, חשש
18
גלופה תבנית
19
אורייתא תורה
20
בחובו בתוכו
21
הוגיע עייף, התיש
22
אוד גחל
23
בר בן, טהור, נקי
24
אנפילאות נעלי בית
25
אוב כישוף
26
בכרה נקבת הגמל
27
אורחו ורבעו דרכו ומנהגו
28
בדאי שקרן, רמאי
29
בגדי שרת מדים
30
אלה שבועה, קללה
31
ברכה לבטלה מאמץ שלא יועיל