חודשי השנה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
ינואר January
'dʒænju(ə)ri
2
פברואר February
'febru(ə)ri
3
מרץ March
mɑ:tʃ
4
אפריל April
'eipr(ə)l
5
מאי May
mei
6
יוני June
dʒu:n
7
יולי July
dʒu'lai
8
אוגוסט August
ɔ:'gΛst
9
ספטמבר September
sep'tembə
10
אוקטובר October
ɔk'təubə
11
נובמבר November
nəu'vembə
12
דצמבר December
di'sembə