אנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה באנגלית פרוש
1
on על
2
in בתוך
שמי לב
3
oven תנור
4
pen עט
5
leave לעזוב
6
city עיר
7
fire אש