הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
מרגש exciting
2
עיר city
3
בעיות problems
4
אופה baker
5
שרפה fire
6
תנור oven
7
מהר quick
8
לעזוב leave
9
לבנות build
10
אבן stone
11
מחלות disease
12
להשמיד destroy
13
אנשים people
14
בת daughter
15
לבנים bricks