הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
זמן נפלא wonderful time
2
מזג אוויר weather
3
השמש זורכת the sun is shining
4
חברים friends
5
אנחנו מבקרים חברים we are visiting friends
6
גלידה ice cream
7
מסעדה restaurant
8
גשר bridge
9
מפורסם famous
10
מצלם תמונה taking a photograph
11
ים sea
12
אי island
13
כלא prison