המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 1

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
word מילה
2
but אבל
3
what איזה,כיצד
4
we אנחנו,אנו
5
when מתי,כאשר
6
your שלך
7
can יכול,יכולה
8
said אמר
9
use להשתמש
10
each כל אחד
11
which אשר
12
he הוא
13
she היא
14
do לעשות
15
how איך
16
their שלהם
17
if אם
18
or או
19
they הם,הן
20
with עם
21
this זה
22
other אחר
23
many הרבה
24
then אחר כך
25
them אותם