המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
some קצת
2
her אותה
3
make לעשות,ליצור
4
like דומה
5
him אותו
6
time זמן
7
look להסתכל
8
more יותר
9
write לכתוב
10
go ללכת
11
see לראות
12
number מספר
13
way דרך
14
people אנשים
15
first ראשון
16
call לטלפן,לקרוא
17
who מי
18
oil שמן
19
now עכשיו
20
find למצוא
21
long ארוך
22
down למטה
23
day יום
24
part חלק
25
so כך