המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 4

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
line קו
2
right ימין
3
mean מתכוון
4
old ישן
5
any כלשהו
6
same זהה
7
tell לומר
8
boy ילד
9
follow לעקוב
10
came הגיע
11
want רוצה
12
show להראות
13
also כמו כן
14
around מסביב
15
form צורה
16
three שלוש
17
small קטן
18
put לשים
19
another עוד
20
large גדול
21
must חייב
22
big גדול
23
such כזה
24
because כי
25
here כאן