המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 5

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
why למה
2
ask לשאול
3
read לקרוא
4
need צריך
5
land אדמה
6
different שונה
7
home בית
8
us אותנו
9
try לנסות
10
kind אדיב
11
picture תמונה
12
again שוב
13
change לשנות
14
play לשחק
15
away רחוק
16
animal חיה
17
house בית
18
page עמוד
19
letter מכתב
20
mother אמא
21
answer תשובה
22
study ללמוד
23
still עדין
24
world עולם
25
should צריך