המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 6

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
every כל אחד
2
near ליד
3
high גבוה
4
add להוסיף
5
food אוכל
6
between בין
7
own עצמי
8
below למטה
9
country מדינה
10
plant צמח
11
last אחרון
12
school בית ספר
13
father אבא
14
tree עץ
15
never אף פעם
16
start להתחיל
17
keep לשמור
18
city עיר
19
earth כדור הארץ
20
eye עין
21
light אור
22
thought מחשבה
23
head ראש
24
under למטה
25
story סיפור