המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 7

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
left שמאל
2
few מעט
3
while בעוד
4
along לאורך
5
close קרוב
6
something משהו
7
seem להראות כאילו
8
next הבא
9
hard קשה
10
open פתוח
11
example דוגמה
12
life חיים
13
always תמיד
14
both שניהם
15
paper ניר
16
together ביחד
17
group קבוצה
18
often לעתים קרובות
19
run לרוץ
20
important חשוב
21
until עד
22
children ילדים
23
side צד
24
feet רגליים
25
car מכונית