המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 8

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
night לילה
2
mile מיל
3
walk לטיל
4
white לבן
5
sea ים
6
grow לגדול
7
river נהר
8
four ארבע
9
once פעם
10
book ספר
11
hear לשמוע
12
stop לעצור
13
without בלי
14
second שני
15
later מאוחר יותר
16
idea רעיון
17
enough מספיק
18
eat לאֱכול
19
watch לצפות
20
far רחוק
21
almost כמעט
22
girl ילדה
23
sometimes לפעמים
24
mountain הר
25
young צעיר