המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 9

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
soon בקרוב
2
list רשימה
3
song שיר
4
family משפחה
5
leave לעזוב
6
being יצור
7
body גוף
8
music מוסיקה
9
color צבע
10
sun שמש
11
stand לעמוד
12
fish דג
13
area אזור
14
dog כלב
15
horse סוס
16
problem בעיה
17
room חדר
18
piece חתיכה
19
usually בדרך כלל
20
easy קל
21
red אדום
22
order הזמנה
23
door דלת
24
ship ספינה
25
today היום