המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 10

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
best טוב ביותר
2
better מוטב
3
during במהלך
4
short קצר
5
however לעומת זאת
6
low נמוך
7
black שחור
8
remember לזכור
9
early מוקדם
10
wave גל
11
listen להקשיב
12
wind רוח
13
rock סלע
14
fast מהיר
15
several כמה
16
step צעד
17
morning בוקר
18
hundred מאה
19
against נגד
20
table שולחן
21
north צפון
22
slowly לאט
23
money כסף
24
map מפה
25
voice קול