אנגלית-מספרים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
אחד one
2
שתיים two
3
שלוש three
4
ארבע four
5
חמש five
6
שש six
7
שבע seven
8
שמונה eight
9
תשע nine
10
עשר ten